исо, 20000, 20000-1, инфомрмация, сигурност, стандарт, качество

ISO/IEC 20000-1:2011 Система за управление на качеството на ИТ-услугите

МОДУЛ 11

Аудитория

Собственици на фирми и висши мениджъри от ICT браншa. ICT сервизни специалисти. Системни администратори. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи, на клиентски софтуер и на обучения по ICT. Оператори на ICT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици за ICT сектора

Цели на обучението

Да поясни понятията и процесите, свързани с проектиране или изменение на ICT услуги, както и процесите по доставка, бюджетиране, управление на капацитета, сигурността, решаване на спорове с доставчици и клиенти, управление на конфигурацията, пускане за ползване и разгръщане на ICT услуги. Да представи и коментира изискванията на стандарта ISO/IEC 20000-1.

Ползи

Участниците получават достъпно и ясно изложение, съпроводено с примери и с казуси за обсъждане. Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията, и варианти за лесна и ефикасна реализация на система. Идеи за цялостно и достатъчно, но пестеливо документиране

Тематика

  1. Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 20000-X
  2. Структура и изисквания на системата за управление на ICT услугите
  3. Обхват и схема за управление на системата по метода PDCA
  4. Документиране на системата и управление на документи и записи
  5. Процеси, свързани с управлението на ICT услугитe
  • планиране, проектиране, преход или голямо изменение на услуга;
  • доставка на услуга – ниво, непрекъснатост и наличност;
  • бюджетиране и отчетност за услуга;
  • управление на капацитета;
  • управление на сигурността на информацията;
  • взаимодействия на доставчика на услуга с други страни;
  • управление на инциденти и проблеми;
  • процеси на контрол.

Свържи се с нас

View your previous submissions

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите