БДС EN ISO 50001:2018 управление на енергията

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията
Публично обучение
2 Февруари 2024
- Онлайн и София

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.

Основни теми на обучението

 • оценка на енергийни характеристики на процесите;
 • анализ на общото енергийно представяне;
 • планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики;
 • провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията;
 • представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

Профил на участниците

 • служители на фирми и организации, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на енергията, отговорни лица и екипи по управление на енергията;
 • желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001;
 • отговорни лица по управление на околната среда;
 • отговорни лица по поддръжка на съоръжения и оборудване;
 • експерти в областта на енергията.

Защо да изберете това обучение?

check Ще научите повече за управлението на енергията, характеристиките на този процес и методиките за анализ и подобряване на енергийните характеристики
check Ще се запознаете със системният подход при управлението на енергията, описан в стандарта и ще могат да управляват и документират СУЕ
check Ще знаете какви мерки за мониторинг и управление на енергията са изискуеми от стандарта и/или внедрени проекти.​​

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече в семинарно-лекционна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Детайли за обучението

Онлайн и София
2 Февруари
Модул 14 - БДС EN ISO 50001:2018
Лектор

инж. Бистра Иванова

инж. Бистра Иванова e Машинен инженер, спец. “Технология на машиностроенето”, Технически университет – София. Притежава Бакалавърска степен по “Бизнес и мениджмънт” във ВШМ на Технически университет – Русе. Магистърска степен от Школа за СДК на ХТМУ по Управление на околната среда – 2008 г. Дипломиран експерт по Оценяване на въздействията върху околната среда (ХТМУ). Десет годишен опит като водещ и главен конструктор в машиностроително предприятие.

Водещ одитор по системи за управление на качеството, системи за управление на околна среда, системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, системи за производствен контрол на строителни продукти, продуктова сертификация – СЕ-маркировка.Титулярен преподавател в публични семинари по стандарти за системи за управление и в публични курсове за подготовка на мениджъри и вътрешни одитори на СУК, СУОС, СУЗБУТ и ИСУ. Водещ одитор за СУК, СУОС и СУЗБУТ

Цена
150 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 150 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение