ISO 39001:2012

Система за управление на безопасността на движението по пътищата
Публично обучение
28 Септември 2023
- Онлайн и София

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ezik

Български език
ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

  • използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари; таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания; предприятия с вътрешен транспорт; летищни комплекси и др.)
  • поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно-строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.)
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик: учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

Основни теми на обучението

Обучението по ISO 39001 запознава участниците с най-добрите световни практики за осигуряване на безопасност в движението. То ще помогне да:

  • да прилагате ефективно стандарта ISO 39001 в своята практика
  • поддържате съответствието с декларираната си политика по БДП
  • доказвате съответствие с ISO 39001
  • удовлетворите изисквания на Вашите клиенти, партньори и други заинтересовани лица.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на ISO 39001. Упражнения за затвърждаване на получените знания. В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
28 Септември
Модул 21 - ISO 39001:2012
Лектор

инж. Жана Петрова

JanaPetrova

инж. Жана Петрова

Има над 30 годишен опит в  професионалната общност на хранително вкусовата промишленост и туризма. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, ISO 14001; ISO 22000; НАССР и GMP; ISO 39001; ISO 45001; FSSC; IFS Food.

Тя е инженер технолог хранително вкусова промишленост и магистър по публична администрация. Tитулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005г. с придобита професионална квалификация „Учител“.

Водещ одитор от 2011г.  и към момента е титулярен Водещ одитор в Алфа Куолити сертификация по ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 39001; ISO 45001 и FSSC 22000.

 

Цена
150 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 150 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение