исо, 22000, храни, стандарт, безопасност, food, standard, iso, training, обучения, обучение, одит, система, управление

ISO 22000:2018

Системи за управление безопасността на хранителни продукти
Публично обучение
15 Ноември 2023
- Онлайн и София

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език
Обучението запознава с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига. Ще представим в детайли системите за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др.
 • запознаване с изискванията на стандарта и представяне на добри примери от опита на водещия;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания и стандарта ISO 22000:2005 и ISO 22000:2018 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.

Основни теми на обучението

 • Обхват – Въведение, обект и област на приложение. Ключови промени в ISO 22000: 2018 - общ преглед
 • Термини и дефиниции
 • Контекст на организацията
 • Лидерство – отговорност на ръководството. Политика, роли и отговорности
 • Планиране – оцена на риска, цели
 • Поддръжка – програми – предпоставки  – доказателства за прилагане
 • Дейности - планиране и разработване на НАССР план. Методика и анализ на риска. Идентификация и анализ на опасностите. Определяне на ККТ и КТ. Мониторинг на ККТ. Оперативно управление на КТ. Верификация
 • Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните: Управление на ПОП, изтегляне на продукти. Валидиране. Вътрешни одити, Коригиращи действия
 • Подобряване

Профил на участниците

Oбучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

Защо да изберете това обучение?

check "Сверяване на часовника" с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
check Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност
check Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни
check Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
15 Ноември
Модул 1N - ISO 22000:2018
Лектор

инж. Жана Петрова

JanaPetrova

инж. Жана Петрова

Има над 30 годишен опит в  професионалната общност на хранително вкусовата промишленост и туризма. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, ISO 14001; ISO 22000; НАССР и GMP; ISO 39001; ISO 45001; FSSC; IFS Food.

Тя е инженер технолог хранително вкусова промишленост и магистър по публична администрация. Tитулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005г. с придобита професионална квалификация „Учител“.

Водещ одитор от 2011г.  и към момента е титулярен Водещ одитор в Алфа Куолити сертификация по ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 39001; ISO 45001 и FSSC 22000.

 

Цена
150 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order

Отстъпка: 5%

цена: 142.5 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение