logistic, training, marketing

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Публично обучение
13 - 14 Ноември 2023
- София

цена

690.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Два дни/16 учебни часа

ezik

Български език

На обучението ще представим принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

Основни теми на обучението

 • елементи от Теория на опашките;
 • елементи от Теория на запасите;
 • начални знания за Логистиката;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • оперативно управление на запасите;
 • вътрешно заводска логистика;
 • складове и складово стопанство;
 • подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
 • сътрудничество с и развитие на доставчика;
 • документиране на логистичната система.

Профил на участниците

 • собственици;
 • управители;
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането;
 • производствени мениджъри;
 • индустриални инженери.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще открием, че принципите на Индустриалната логистика се коренят в Теория на опашките и Теория на запасите

check

Ще умеем да избираме подходяща за нас система за управление на запаси и да снижим средното ниво на запаса при умерен риск от излишъци или дефицити

check

Ще усвоим важни практически правила за ускоряване и нивелиране на вътрешно-заводските потоци

check

Ще открием ново поприще за полезно сътрудничество с добрите ни доставчици и кооперирани изпълнители

check

Ще научим да планираме запасите – и в перспектива, и в по-къс текущ хоризонт

check

Ще оценим ползата да има документирана Система за управление на логистиката

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Детайли за обучението

София
13 - 14 Ноември
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране.

Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство.

Автор на книгите "LEAN практики", "Управлявай дръзко и мъдро", "Управлявай ефектиновстта с LEAN & TQM", "Управлявай логистиката на закупуването и производството", "Управлявай качествено чрез ISO 9001" - Вижте повече за книгите тук: https://alphaquality.org/knigi

 

Цена
690 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10
Продължителност
два дни, от 09:00 до 18:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order

Отстъпка: 5%

цена: 655.5 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение