FMEA (Failure mode and effects analysis)

FMEA (Failure mode and effects analysis)

Превенцията винаги е по-добра от лечението!
Публично обучение
27 Октомври 2023
- Онлайн и София

 

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

8 учебни часа

 ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ

vodesht

инж. Ганка Петрова

ezik

Български/Английски език

FMEA е анализ на потенциалните режими на отказ и ефекта от тях. Това е системен подход за откриване на възможни проблеми в проектирането и съдаването на производствени процеси за продукти и услуги.

Първоначално е разработен през 60-те години на миналия век в космическата индустрия като метод за идентифициране и изследване на потенциални слабости в дизайна или процеса.

Обучението е фокусирано научаване чрез примери и казуси от различни индустрии. Ще преминем стъпка по стъпка през всички етапи на анализа и ще имаме възможността да упражним реални инструменти и похвати ползвани в FMEA анализа

Профил на участниците

 • Участници в проектирането и специфицирането на продукти, процеси и услуги
 • Технолози, разработващи производствени процеси
 • Тези, които участват в подобряването на бизнеса или управлението на подобряването на процесите
 • Мениджъри, които желаят да разберат ползите от внедряването на FMEA в компанията
 • Всички участници в разработката, внедяването, поддържането и актуализирането на FMEA

Основни теми на обучението

 • FMEA - определение, приложение, видове.
 • Полза от прилагането на FMEA. различни видове анализ на риска
 • FMEA - методика. Методи за идентифициране на потенциалните откази/дефекти и причините за  тяхната поява.
 • Коефициенти - сериозност, ниво на поява(честота) и откриваемост. Определяне на RPN или AP. Допустимо и недопустимо ниво на коефициентите.
 • Планиране на мерки за намаляване на риска. Преизчисляване на коефициент RPN или AP
 • PFMEA  или DFMEA - анализ на процес или изделие стъпка по стъпка

Защо да изберете това обучение?

check

С FMEA ще можете да правите оценка и да управлявате риска както при проектирането на продукти, така и при процеси.

check

Ще сте още по-успешни в планирането и управлението на свързаните с проектите рискове

check

Ще разбете каква е целта, предисторията и ползите от FMEA

check

Ще умеете да правите преглед на PFMEA, DFMEA 

check

Ще усвоите стъпките за създаване на FMEA

check

Ще можете да прилагате и актуализирате FMEA и по двете приложими верси

​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси.

certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
27 Октомври
FMEA (Failure mode and effects analysis)
Лектор

инж. Ганка Петрова

 

Ганка Петрова

инж. Ганка Петрова - Инженер по образование. Мениджър по качество с над 18 години практика в различни фирми основно в автомобилния бранш. Консултант по управление на качеството с над 10 години практика.

Дипломиран лайф и бизнес коуч. Акредитиран коуч от International Authority for Professional Coaching and Mentoring. Мениджър лектори на Пловдивска коучинг съпорт група.

Над 15 години опит в изграждане, управление и развитие на екипи в различни области, администриране на персонала и изграждане на фирмена култура в екипите. Участие в изграждане на стратегии за подбора на кадри в международни компании

 

 

 

Цена
250 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 250 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение