covid-merki

Бизнес в криза: намаляване на данъчната тежест, стимулиране на инвестициите и заетостта


Историята ни учи, че при глобални кризи антикризисните мерки трябва да бъдат комплексни и всеобхватни. 

д-р Петър П. Петров

Виж повече

Как Covid-19 ще промени управлението на хора в организациите?


Кризата с корона вируса доведе времето на истината в трудовите отношения. Тя налага преосмисляне на действителните ценности и критерии в бизнеса.

Виж повече

covid-merki

covid-merki

Ще опитомим ли Черния лебед с помощта на стандарта ISO 31000?


Никой не може да сбърка събитие от типа „Черен лебед“, защото такова събитие е изненада, много голяма като последици и съвсем неочаквана като вероятност. И едва когато събитието вече е факт, чак тогава започват да стават ясни някои негови ранни признаци и индикатори. В този смисъл инфекцията „COVID-19“ за нас не е черен лебед...

Виж повече

Памирска притча за стратегия при криза


Памирският епос е завещал на мъдрия мениджър една поучителна притча. Тя ни разказва как сняг сковал планината и прогонил архарите в долината. В жестокия студ близо до кишлака скитали ловците...

Виж повече

covid-merki

 

covid-merki

Рецепти за имунизация на икономиката на фирмата


Вече знаем как да посрещнем криза. Има седем групи кризисни „рецепти“, проверени в кризата от 1994-1997 година и в кризата от 2008-2010 година.

Виж повече

 

Малките и средни фирми при криза


Извадки от книгата на доц. Анастас Кехайов „Управлявай дръзко и мъдро“

Как малката или средна фирма да посреща кризи? Вече знаем как да посрещнем криза. Има седем групи кризисни „рецепти“, проверени в кризата от 1994-1997 година и в кризата от 2008-2010 година.

Виж повече

covid-merki

 

covid-merki

Избор на стратегии и управление при криза


Фрагменти от книгата на доц. Анастас Кехайов. „Управлявай дръзко и мъдро“, издание от 2015 г. на фирма АЛФА КУОЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – София

Допълнено март 2020 г. заради кризата COVID-19

Виж повече

 

За стопанския и социален пакет срещу кризата COVID-19


Здравният пакет срещу COVID-19 има своята стопанска и социална цена. Ще бъде справедливо всички субекти на обществото да поемат еднакво болезнено тази цена – не само засегнатите субекти да я заплащат, но и по-слабо засегнатите субекти да дадат своя принос.

Виж повече

covid-merki

 

covid-merki

Организационни и технически препоръки за антиепидемични профилактични мерки във фирми, работещи в присъствен режим

Вижте мерки за превенция на вирусни и бактериални инфекции в присъствено работещи организации и фирми. Препоръчва ги инж. Жана Петрова, Водещ одитор

Материалът е допълнен с практиките на близо 40 фирми, членове на Лийн клубовете към Алфа Куолити

Виж повече