Бизнес ефективност

От 1990 г. до днес мисията на Алфа Куолити е да работи в помощ на бизнеса в България. Познаваме работещите инструменти за упешно фирмено управление и с радост ги споделяме на нашите клиенти като персонални консултации, фирмени и публични обучения.

Може да разчитате на нас за:

  • корпоративни политики;
  • наръчник на търговеца;
  • пазарно-продуктов профил;
  • стратегически планове;
  • стратегически семинари;
  • индивидуални обучения;
  • управленски реинженеринг;
  • европейски програми;
  • функция "МАРКЕТИНГ";
  • функция "ПЕРСОНАЛ".

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение