Бизнес ефективност

Нашата най-голяма страст са консултантските услуги за Lean трансформации за по-висока производствена ефективност и оптимизация на бизнес-процеси: Seven Muda, Value Stream Map, 5S System, Kai Zen, Daily Management, One Piece Flow, Continuous Flow, Sequenced Series, Inversed Planning, Pull Flow, Heijunka, Jidoka, Poka Yoke, Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, Kanban, Andon, Bottleneck Management, Just in Time и други.

  • Консултираме собственици и мениджърски екипи по иновационен маркетинг, стратегическо планиране, организационно проектиране, производствен и управленски реинженеринг, индустриална и търговска логистика, развитие на хората, модели за производствена ефективност и бизнес съвършенство.
  • Осъществяваме диагностика и организационно проектиране на нови или непълно развити фирмени функции (маркетинг, иновации, логистика, продажби, персонал).
  • Извършваме консултации по общи и частни стратегии и стратегически планове, фирмени/корпоративни политики.
  • Съдействаме в изготвянето на стратегически анализи.

От 1990 г. до днес мисията на Алфа Куолити е да работи в помощ на бизнеса в България. Познаваме работещите инструменти за упешно фирмено управление и с радост ги споделяме на нашите клиенти като персонални консултации, фирмени и публични обучения.

tqm

TQM (Total Quality Managеment)

виж повече

eurofinance

Еврофинансиране за бизнеса

виж повече

personal_consultant

Индивидуални консултации

виж повече
 

korpotavni poltiki

Корпоративни и фирмени политики

виж повече

naruchnik na turgoveca

Идея за наръчник на търговеца

виж повече

strategicheski seminari

Стратегически семинари

виж повече

marketing

Проект на фирмена функция и структура МАРКЕТИНГ

виж повече

team

Проект на фирмена функция и структура ПЕРСОНАЛ

виж повече

reinjinering

Реинженеринг на производствената система

виж повече

strategischeski plan

Стратегия и стратегически планове

виж повече

anaiz na product

Анализ и ревизиране на пазарно-продуктов профил

виж повече

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение