практически анализ, анализ, дейност, бюджет, нпо, отчет, отчети, финансови

Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел

Семинарът „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел“ има за цел да обясни ключовите процеси, които обхващат управлението на тези организации. Обучението обхваща въпроси като: стратегическо управление и вземане на решения, структури и системи (включително мониторинг и финансово управление), генерирането на финансови ресурси,
както и подобряване на цялостната организационна производителност.

 • обогатяване на познанията, отнасящи се до правните и икономически аспекти на финансовия капацитет на ЮЛНЦ;
 • разбиране на интегрираната система от показатели за анализ на дейността на ЮЛНЦ;
 • помогне на мениджърите на ЮЛНЦ да използват ресурсите ефективно;
 • подобряване на отчитането на ЮЛНЦ пред държавните органи и донорите;
 • придобиване на умения от страна на ръководството на ЮЛНЦ за постигане на финансова устойчивост в дългосрочен план.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за мениджъри, финансови мениджъри и главни счетоводители на неправителствени организаци.

В рамките на обучението „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ ще бъдат разгледани следните теми:

 1. Специфични нефинансови показатели за оценка на дейността на ЮЛНЦ.
 2. Показатели за финансова жизнеспособност на организациите с нестопанска цел.
 3. Анализ на регламентираната и основната дейност на юридическите лица с нестопанска цел.
 4. Доклад за дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
 5. Управленски специфики в организацията на дейността (и нейното отчитане) на юридическите лица с нестопанска цел.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация 
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите