queue, stock, product, production, Flow, Personnel, Scrap 

QSSPF

Queue • Stock • Scrap • Personnel • Flow

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

доц. Анастас Кехайов

ezik

Български език

Целта на обучението е да бъдат показани в подреден вид принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи

АУДИТОРИЯ

  • Производствени мениджъри
  • Специалисти по производствено планиране
  • Технолози
  • Специалисти по технологично проектиране
  • Индустриални инженери 

ТЕМАТИКА

Queue – скъсяване на опашките
Природа на опашките и загуби от тях. Три пътя за скъсяване на опашките
Определяне и регулиране на капацитета за производство/обслужване
Подреждане/дисциплиниране на опашките по определени приоритети
Пътища за скъсяване на времената за производство/обслужване

Stock – редуциране на запасите
Видове стратегии за управление на запаси и поле на приложение
Конфликт между размер на доставката и средно ниво на запаса
Конфликт между ниво на заявяване и риск от дефицит или излишък
АВС-анализ и управление на запасите
Управление на запасите при система за производство Точно навреме

Scrap – снижаване на брака
Множество причини за изкривяване на данните за лошото качество
Идея за класификатор на дефектите и анализиране на загубите от тях
Ключови принципи и проверени практики на Total Quality Management

Personnel – ефективност на персонала
Адекватност, управляемост и достатъчност на персонала
Фактори за влошаване и повишаване на ефективността на персонала
Уплътнено работно време без прилагане на потосмукачни системи
Противохватки срещу самоотлъчки и имитиране на работа

Flow – изчистване на потока

Най-важното, което трябва да се знае за подхода Lean Production
Пътища за редукция на загуби и ускоряване на производствения поток
Накратко за основните инструменти на подхода Lean Production
Добри и лоши практики в прилагането на Lean сред българските фирми

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение