queue, stock, product, production, Flow, Personnel, Scrap 

QSSPF

Queue • Stock • Scrap • Personnel • Flow

Целта на обучението е да бъдат показани в подреден вид принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи

АУДИТОРИЯ

Производствени мениджъри. Специалисти по производствено планиране. Технолози. Специалисти по технологично проектиране. Индустриални инженери 

ТЕМАТИКА

Queue – скъсяване на опашките
Stock – редуциране на запасите
Scrap – снижаване на брака
Personnel – ефективност на персонала
Flow – изчистване на потока

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

  • Български
  • Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи публични обучения

19 Ноември
QSSPF София view

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение