iso, 9001, 2015, bds

БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания

Модул 2А

Семинарът е подходящ за за ръководители на организации, мениджъри на системи за управление на качеството и вътрешни одитори. Той се отнася и до всеки, който желае да се запознае с най-широко използвания стандарт за системи за управление.

Целта е да узнаем как да разработим и внедрим една работеща система за управление на качеството и как да извършим прехода от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 в съществуващите системи. Това са част от въпросите, на които ще отговорим по време на семинара.

На обучението ще получите практически знания и умения за създаване и внедряване на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Основни теми

  • външни и вътрешни обстоятелства, влияещи върху работата на организацията;
  • мислене, основано на риска;
  • процесен подход;
  • корелационна връзка между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015;                             
  • най-често задаваните въпроси във връзка с новия стандарт;
  • указания за адресиране на промените в ISO 9001:2015;
  • указания за внедряване на ISO 9001:2015.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО


 

Предстоящи модулни обучения

10 - 14 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Mодул 1B - FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - v. 4.1 Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4
София view
8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 19 - БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
Пловдив view

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение