Търговска и транспортна логистика

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти. Поставя се акцент върху рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти.

АУДИТОРИЯ

  • собственици
  • управители
  • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането
  • производствени мениджъри
  • индустриални инженери

ТЕМАТИКА

  • теоретични основи на Търговската логистика;
  • що е Логистика и що е Търговска логистика;
  • перспективно и текущо планиране на запасите;
  • стратегии за оперативно управление на запасите;
  • вътрешна логистика на търговската единица;
  • складове и складово стопанство;
  • транспортиране и маршрутизиране на превозите;
  • подбор, оценка и взаимодействия с доставчици;
  • сътрудничество с и развитие на доставчиците;
  • документиране на системата за управление.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи публични обучения

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите