ITIL обучения

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) е предназначена да стандартизира избора, планирането, доставката и поддръжката на ИТ услуги за бизнесa. Целта е да се подобри ефективността и да се постигнат предвидими нива на обслужване. ITIL позволява на ИТ да бъде партньор на бизнеса, а не само в подкрепа при разработване на продукта. Насоките и най-добрите практики на ITIL хармонизират действията и разходите в областта на ИТ с нуждите на бизнеса и ги променят, когато бизнесът се разраства или смени посоката.

Публикуван е новият стандарт за безопасни и зрдавословни условия на труд ISO 45001, който ще замести BS OHSAS 18001

Дългоочакваният международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд (OH&S) вече е публикуван и има амбициозната цел, в световен мащаб, да преобрази практиките на работното място

Новият ISO 31000 улеснява управлението на риска

Стандартът ISO 31000 съдържа универсални указания за управление на рискове чрез процес, който е интегриран със стратегическото и оперативно управление. С това той ще интересува хора, които създават и опазват стойност в организацията, като управляват рисковете, вземат решения, задават и преследват цели и имат стремежи да подобряват резултати.

Какво е новото във FSSC 22000 версия 4.1

Международната схема за сертификация на безопасността на храните (FSSC) публикува най-новата актуализация на своя изключително успешен стандарт за безопасност на храните FSSC 22000 - версия 4.1.

Версия 4.1, на вече наложилия се като изключително успешен стандарт за безопасност на храните FSSC 2200 беше обновена и допълнена със изискванията определени от GFSI в документа за сравнителен анализ 7.1

TPM (Total productive maintenance)

София
26 Април
TPM (Total productive maintenance)
Лектор

инж. Бончо Антонов

Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. 20 години трудов стаж в реалния сектор като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, участник в международни изпитвания на средства за телеобработка на данни, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен преподавател в техн. център към бюрото на ИЗОТИМПЕКС – Москва, началник на отдел за контрол на качеството на развойни проекти в Института за системи за телеобработка, мениджър на система за управление на качеството. От 1994 г. към Алфа Куолити – старши консултант и титулярен преподавател по стандартизирани и други системи за управление в областта Lean Manufacturing.

Цена
210 лв

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

публикувано на 15.11.2016 г. 


Известен в автомобилостроенето, стандартът ISO/TS 16949:2009 бе актуализиран тази есен и вече е IATF 16949:2016.
Той бе публикуван официално през м. ноември 2016 г. За фирмите, сертифицирани по  ISO/TS 16949:2009, предстои преход към IATF 16949:2016.

Нова версия на стандарта ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Управление на качеството на медицински изделия. Регулативни изисквания 

публикувано на 04.07.2016 г.


Стандартът ISO 13485 съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и за изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми 

❯ Виж още 

Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production

LEAN производство в България

публикувано на 09.08.2017 г.


Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.
Ние сме готови да съдействаме за диагностика, одит и обучения по:

Subscribe to