ITIL обучения

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) е предназначена да стандартизира избора, планирането, доставката и поддръжката на ИТ услуги за бизнесa. Целта е да се подобри ефективността и да се постигнат предвидими нива на обслужване. ITIL позволява на ИТ да бъде партньор на бизнеса, а не само в подкрепа при разработване на продукта. Насоките и най-добрите практики на ITIL хармонизират действията и разходите в областта на ИТ с нуждите на бизнеса и ги променят, когато бизнесът се разраства или смени посоката.

В навечерието на ISO 45001, "новият" BS OHSAS 18001

През м. Март 2018 се очаква да бъде публикуван стандартът ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване".  Той се разработва от комитет от експерти по трудова медицина и безопасност и следва други общи подходи за управление като  ISO 14001 и ISO 9001. Стандартът ще вземе под внимание други международни стандарти в тази област, като OHSAS 18001, насоките на Международната организация на труда (ILO-OSH), различните национални стандарти и международните трудови стандарти и конвенции.

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

публикувано на 15.11.2016 г. 


Известен в автомобилостроенето, стандартът ISO/TS 16949:2009 бе актуализиран тази есен и вече е IATF 16949:2016.
Той бе публикуван официално през м. ноември 2016 г. За фирмите, сертифицирани по  ISO/TS 16949:2009, предстои преход към IATF 16949:2016.

Нова версия на стандарта ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Управление на качеството на медицински изделия. Регулативни изисквания 

публикувано на 04.07.2016 г.


Стандартът ISO 13485 съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и за изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми 

❯ Виж още 

Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production

LEAN производство в България

публикувано на 09.08.2017 г.


Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.
Ние сме готови да съдействаме за диагностика, одит и обучения по:

Subscribe to