IATF 16949:2016

Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици

International Automotive Task Force (IATF) издаде новия стандарт за системи за управление на качеството в автомобилостроенето IATF 16949:2016 през м. октомври 2016г.  Този нов документ, заедно с приложимите специфични изисквания на клиентите в автомобилостроенето (CSR) и ISO 9001:2015, дефинира фундаменталните изисквания на системите за управление на качеството в автомобилната промишленост

В този смисъл, IATF 16949:2016 не е самостоятелен стандарт и трябва да бъде разглеждан във връзка с ISO 9001:2015 и CSR. Целта на стандарта е разработването на система за управление на качеството, която:

 1. осигурява непрекъснато подобрение;
 2. акцентира върху предотвратяването на дефекти;
 3. включва специфични изисквания и техники от автомобилната индустрия;
 4. насърчава намаляване на отклоненията и загубите във веригата на доставките.

Ключови моменти в новия стандарт са:

 • включване на някои от специфичните клиентски изисквания на ОЕМ производителите на оригинално оборудване
 • включване на изискванията за безопасност на продукти и процеси
 • разширяване на изискванията за проследимост
 • включване на изисквания за продукти с предварително инсталиран софтуер
 • включване на процес за управление на гаранцията
 • изясняване на управлението на поддоставчиците
 • добавяне на изискване за корпоративна отговорност
 • приемане на структурата на високо ниво на Annex SL 

ОБУЧЕНИЕ ПО IATF 16949:2016

(Модул 8)

Обучението е подходящо за собственици на фирми, производствени и технически мениджъри, мениджъри и специалисти по управление на качеството, специалисти по качеството

ТЕМАТИКА

1. Въведение

 • Принципи за управление на качеството
 • Процесен подход
 • PDCA
 • Мислене, основано на риска

2. Обхват. Термини и определения

3. Контекст на организацията

4. Лидерство

5. Планиране

6. Ресурси

7. Дейности

8. Резултатност на изпълнението

9. Подобрения

10. Програма за внедряване

След обучението Вие ще:

 • познавате системата за управление на качеството, съгласно IATF 16949
 • внедрявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949
 • управлявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Решаване на практически казуси

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Свързани статии

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите