Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

23 ноември 2017 г. ❖ София

АУДИТОРИЯ
Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Семинарът представя в систематизиран вид:
- основните идеи и принципи на JUST IN TIME
- съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME
- необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME

ТЕМАТИКА

 • Предпоставки за създаване на поток
 • Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие
 • Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние
 • Определяне на капацитети на отделните работни места
 • Определяне на тесните и широките работни места
 • Постигане на базово ниво на годност на всички операции
 • Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока
 • Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене
 • Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност
 • Подходи при създаване на стабилност
 • Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти
 • Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране
 • Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат
 • Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация
 • Едноелементен поток – непрекъснат поток
 • Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти
 • Критерии за постигане на поток
 • Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Основни елементи на изтеглянето
 • Изтегляне при производство по поръчка
 • Изтегляне между отделните операции
 • Поток, изтегляне и отстраняване на загубите
 • Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне
 • Производствена стратегия: точно навреме – (JIT)
 • Възникване на системата
 • Принцип на тегленето
 • Принцип на организационната магистрала
 • Принцип на непрекъснатите подобрения
 • Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости
 • Анализ на мобилността
 • Анализ на празното преместване
 • Обратно планиране (IP)
 • Заключителна част

ВОДЕЩ
инж. Бистра Димитрова – 16 години производствен опит, титулярен преподавател и старши консултант в „Алфа Куолити“, 21 години опит в диагностиката и изграждането на системи и модели за фирмено управление

МЕТОД НА РАБОТА
Мултимедийни презентации на темите, допълнени с подходящи примери. Въпроси за дискутиране и практически упражнения.

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1

Продължителност: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  210 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки:

 • 10% за повече участници от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“.

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org