Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

Daily Management

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

30 октомври 2017 г. ❖ София

АУДИТОРИЯ

Собственици и управители, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри по персонала, специалисти ремонт и поддръжка, производствени  плановици, организатори производство, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всякакви нива, както и за тиймлидери

УЧЕБНА ЦЕЛ

Да ни запознае с Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Да представи организационния и „технически“ инструментариум на DM. Да покаже успешни български примери за прилагане на DM. Да даде съвети как да въведем тези практики при нас.
Искате ли да знаете във всеки момент какво става във вашето производство и бизнес?

Искате ли да създадете среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скатае“? Искате ли да знаете във всеки един момент докъде сте с изпълнението на плановете и поръчките? Ако е така, определено Ви е нужен Daily Management

ТЕМАТИКА И КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 • Daily Management философия & Lean мислене
 • Прозрачност – Работна среда, при която всичко се вижда
 • Комуникация – Мисля-Говоря-Действам
 • Решаване на спешни проблеми – 3C
 • Решаване на системни проблеми чрез фокус върху причината – 8D
 • Лидерство – организирай търсене на причините и развържи потенциала на хората
 • Lean & DM цели – как и какви цели да заложим, за да постигнем по-добра ефективност?
 • Фокус върху процеса – PDCA – Стандартизирана работа, Сигнализиране
 • Визуален мениджмънт – покажи и оценявай работата на всеки
 • Leader Standard Work (LSW)
 • Стандартизирано и рутинирано лидерство
 • Стандарти за поведение на лидерите и отчетност
 • Стандартизирани задачи за тиймлидери, супервайзори, мениджъри и директори
 • Цели, акценти и варианти на Визуаления контрол
 • Табла за визуализация и видове информация за визуализиране
 • Дневна отчетност
 • Процедури за ескалация при проблем
 • Структурирани и стандартизирани оперативки на всички нива
 • Проследяване на проблеми – Отчетност и осигуровки против повторно проявяване
 • Одит и дисциплина
 • Въвеждане на DM – Създаване на LSW, визуални контроли, дисциплина и дневна отчетност
 • Ползи и Проблеми. Обобщение

ВОДЕЩ

инж. Кирил Кехайов, завършил „Индустриален мениджмънт“ в ТУ – София. Управител на „Ай Кю Серт“ ЕООД. Страстен любител на отчетността и проследимостта в бизнеса. От 2004 г. следи с интерес прилагането на подходи за ефективна организация на бизнеса. Търси, наблюдава, чете, експериментира и споделя наученото

НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ

Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на Daily Management. Упражнения за затвърждаване на получените знания

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1

Продължителност: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  210 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 

 • 10% за повече участници от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“.

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org