Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

Пет стъпки за рационална организация на работните места и участъци – Подбери! Подреди! Почиствай! Покажи! Поддържай и Подобрявай!

14 ноември 2017 г. ❖ София

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри от всички нива, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

УЧЕБНА ЦЕЛ

Да представи системата 5П, включваща пет стъпки – Подбери, Подреди, Почисти, Покажи и Поддържай. Да обясни последователността от действия по прилагане на 5П стъпките, които най-общо включват преглед на нещата на работното място, като се отстранява всичко излишно, създаване на организация за подреждане на нещата на работното място, създаване на ред за почистване, въвеждане на стандарти (за преглед, подреждане и почистване), поддържане и подобряване на системата, превръщане на правилата на системата в навик

ТЕМАТИКА

• Рационализирани работни места и участъци (5 П) – 5 стъпки на процеса

• Внедряване на 5П методологията – ангажиране на хората, обучение, планиране, формиране на екип, прилагане на 5П системата

• Одит на 5П – 5П оценъчни карти

ВОДЕЩ

Инж. Бончо Антонов е консултант и преподавател в Алфа Куолити от създаването на фирмата. Предишният му опит е от участия в и ръководство на развойни пpoекти. Работил е също като технолог, конструктор, сервизен инженер и изпитател. Понастоящем консултира и преподава по широка палитра от международни стандарти за системи за управление, по методи и модели на постоянните подобрения, по управление на иновационни проекти и структури, по проектна организация на индустрията и бизнеса

НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Решаване на практически казуси

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Форма на провеждане
 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български/Английски

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена 
210 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат),
кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали


Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки 

 • 10% за повече участници
  от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти
  и за членове на Лийн клуба
  към „Алфа Куолити“.

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org