Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УСПЕШНИ СЛУЖИТЕЛИ

Всички искат да имат успешни служители, но не всички ги намират, а малко са тези, които успяват да ги задържат.

18 октомври 2017 г. ❖ София

Много българи напуснаха и продължават да напускат страната. Работодателите се затрудняват и все по-трудно откриват необходимите им служители. Защо става така? Само заплащането ли е причината? Правилният подбор, адекватната оценка на труда, на уменията и резултатите, също са важни. А също и управленските умения на ръководния състав, работната атмосфера...

Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

АУДИТОРИЯ

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

УЧЕБНА ЦЕЛ

 • да изясни разбирането за успешен служител;
 • да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
 • да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
 • да предизвика анализ и евентуални промени в  уменията на мениджмънта за ръкововодство на хора;
 • да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
 • да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

ТЕМАТИКА

 • предварителната подготовка;
 • как да открием и привлечем бъдещите успешни служители;
 • как да задържим успешните служители;
 • и още.

ВОДЕЩ

Васил Арарски е над 30 години мениджър по управление на човешки ресурси в големи международни компании, член на директорски бордове, преподавател в НБУ и консултант. Той ще ви запознае с важни аспекти на привличането и задържането на добри служители. Ще имате възможността да научите и сравните добри и лоши практики в управлението на хора, да изградите и прилагате успешни форми за взаимоотношения със служителите.

МЕТОД НА РАБОТА

 • презентация;
 • гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
 • съобразяване с интересите и познанията на участниците;
 • споделяне на характерни примери от практиката;
 • предизвикване на активно участие на присъстващите.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Продължителност: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.

тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org