Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

QSSPF

(Queue • Stock • Scrap • Personnel • Flow)+

 

Очаквайте скоро дата и място на провеждане

АУДИТОРИЯ

Производствени мениджъри. Специалисти по производствено планиране. Технолози. Специалисти по технологично проектиране. Индустриални инженери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да бъдат показани в подреден вид принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи

ТЕМАТИКА

Queue – скъсяване на опашките
Stock – редуциране на запасите
Scrap – снижаване на брака
Personnel – ефективност на персонала

Flow – изчистване на потока

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Продължителност: 1 ден | 8 учебни часа

Време: 09.00 - 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org