Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ФИРМАТА

Очаквайте скоро дата и място на провеждане
AУДИТОРИЯ

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да бъдат представени принципите и базовият инструментариум за диагностика и организационно проектиране на механизмите, технологиите и структурите в системите за управление на фирмите от индустрията и сродните на нея отрасли

ТЕМАТИКА

 • Измерения на бизнеса
 • Организационни структури
 • Позициониране на функциите
 • Определяне на отговорностите
 • Документиране на системата
 • Управленски реинженеринг
 • Организационен проект

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Изтегли програма на семинара

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Форма на провеждане

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български

Продължителност
1 ден | 8 учебни часа

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали
Алфа Куолити издава удостоверения
за успешно участие в обученията по отделните теми

Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки

 • 10% за повече участници от една фирма/организация;

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org