Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

LEAN PRODUCTION – BASIC

Принципи и практики за ускоряване и изглаждане на производствения поток чрез премахване на ресурсите и дейностите, излишни за „клиентския продукт“

14 ноември 2017 г. ❖ София

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси. Lean Production е представен
с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

 • Описване и измерване на производството
 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC)
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
 • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Накъсване на производствените серии (SSP)
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED) 
 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
ВОДЕЩ

Инж. Бончо Антонов
 е консултант и преподавател в Алфа Куолити от създаването на фирматаПредишният му опит е от участия в и ръководство на развойни пpoекти. Работил е също като технолог, конструктор, сервизен инженер и изпитател. Понастоящем консултира и преподава по широка палитра от международни стандарти за системи за управление, по методи и модели на постоянните подобрения, по управление на иновационни проекти и структури, по проектна организация на индустрията и бизнеса

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми.
Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО
Форма на провеждане
 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български/Английски

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена 
285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат),
кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали


Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки 

 • 10% за повече участници
  от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти
  и за членове на Лийн клуба
  към „Алфа Куолити“.

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org