Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

Excel Pivot Table – не просто данни, история

29 септември 2017 г. ❖ София

Ексел е най-разпространения софтуер за работа с данни. Голяма част от хората използват Ексел ежедневно, но не познават добре неговите възможности. Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни. Това често е предпоставка за забавяне и неефктивност на процеса на вземане на решения.

Стандартните работни листа на Ексел, съдържат множество редове и колони. Недостатъкът им е, че трудно можем да ги променяме, пренареждаме и анализираме. Пивот таблиците са вграден инструмент на Ексел, чрез който данните могат да бъдат динамично сортирани, филтрирани и пренареждани, това позволява много бързо да се създават справки и отчети, който отговорят на конкретни въпроси и подчертават различни аспекти на данните

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за хора, които работят с Ексел, изготвят отчети и справки и искат да подобрят ефективността си. Подходящо е както за хора, работещи ежедневно с програмата, така и за начинаещи, които имат малък опит

ТЕМАТИКА

 • Ефективен анализ
 • Какво представляват Пивот таблиците и за какво се използват
 • Кои данни са подходящи за Пивот таблици
 • Изисквания към входните данни за Пивот таблици
 • Формули за изчистване на данни
 • Създаване на Пивот таблици
 • Характеристики и особености на полето Pivot table Fields list
 • Съставяне на гъвкави отчети
 • Филтриране на Пивот таблици: Report filter, Value Filter, Label filter
 • Сортиране на Пивот таблици
 • Възможности за изчисления чрез полето Value Fields Settings (Sum, Count, Average, Min, Max)
 • Представяне на числовите данни в проценти
 • Форматиране на Пивот таблици: Subtotals, Grand Totals, Report Layout, Blank Rows и т.н.
 • Преименуване на редове и колони. Задаване на име на Пивот таблици
 • Групиране на данни в Пивот таблица
 • Добавяне и актуализиране на данни
 • Маркиране, изтриване и преместване на Пивот таблици

След този курс ще можете на използвате силата на ефективния анализ, за да създавате бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения, както и да:

 • определяте качеството на наличните данни
 • изчиствате и подготвяте некачествените данни
 • създавате Пивот таблици
 • филтрирате и сортирате данните в Пивот таблицата
 • извършвате изчисления
 • представяте средна, максимална и минимална стойност
 • представяте числовите данни в проценти
 • форматирате  Пивот таблица
 • преименувате редове и колони и да задавате име на Пивот таблицата
 • групирате данните
 • добавяте и актуализирате данните във вече създадена таблица
 • маркирате, изтривате и премествате Пивот таблицата

ВОДЕЩ

Елвира Николова

МЕТОД НА РАБОТА

 • Лекции
 • Демонстрации
 • Упражнения

ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай че не разполагате с лаптоп ние можем да Ви предоставим под наем

Изтегли програма на семинара

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Продължителност: 1 ден | 8 учебни часа
Място: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Време:
от 9.00 до 17.00 часа
Регистрация:  08.30 - 08.45 часа
Цена:  124 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали
Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570 | BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София
Допълнителна информация: в работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531 e-mail: office@alphaquality.org